catharinahof 3

Transformeren van kantoren naar appartementen

Het ombouwen, of te wel, transformeren van kantoren naar appartementen, wordt in Nederland al geruime tijd gerealiseerd. Dat komt doordat er in Nederland een groot aantal kantoorgebouwen leeg staat, omdat het aanbod van kantoren de vraag overstijgt, of omdat de gebouwen niet meer voldoen aan bepaalde zakelijke eisen en wensen. Dit heeft als resultaat dat veel kantoren die langdurig leegstaan amper meer zijn te verhuren of te verkopen. Ook kiezen veel bedrijven er voor om zich in de stad te vestigen om beter bereikbaar te zijn. Het aanbod van kantoren is al jaren zo groot, dat men kiest voor het meest aantrekkelijke gebouw met de meest voordelige ligging ten opzichte van het verkeer. Bedrijven willen makkelijk te bereiken zijn.

Een win-win situatie in alle opzichten

Het ombouwen van leegstaande kantoren tot moderne eigentijdse woonruimte in de vorm van appartementen is dan vaak een prima oplossing die veel voordelen kent. Door het uitblijven van huurpenningen lijdt u als eigenaar van een leegstaand gebouw alleen maar verlies. Ombouwen van uw kantoor tot een appartementencomplex, levert u snel geld op. Tevens draagt u bij aan het oplossen van het huisvestingsprobleem in Nederland. Er is al jaren een grotere behoefte aan woningen dan er aangeboden wordt op de woningmarkt.

Bent u eigenaar van een langdurig leegstaand kantoorpand of bedrijfspand dat alleen maar een verliespost voor u is, dan kunt u overwegen uw kantoorgebouw te laten transformeren tot prachtige appartementen. Hiermee kunt u, na oplevering, de in fraaie stijl gebouwde woningen verkopen of verhuren. Voor u is het een win-win situatie in alle opzichten.

Ontwerp zonder titel (2)
Ontwerp zonder titel (3)

Van Zon realisatie

Van Zon realisatie transformeert kantoren en bedrijfspanden tot woonruimte voor verschillende doelgroepen, afhankelijk van de wensen van de eigenaar.

Zo bouwen wij bijvoorbeeld (luxe) huurappartementen en (luxe) koopappartementen, grote appartementen, eenpersoons appartementen, kleinere appartementen, appartementen voor de sociale huursector, woonruimte voor starters en appartementen voor studenten.

VOORDELEN TRANSFORMEREN KANTOOR OF BEDRIJFSPAND NAAR WOONRUIMTE

 • Transformatie van kantoren naar woonruimte, zorgt ervoor dat leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe functie krijgen
 • U geniet een dubbel rendement
 • Zowel op financieel als op sociaal gebied levert het voor eigenaren van kantoren en bedrijfspanden altijd voordelen op
 • Op korte termijn is het haalbaar de appartementen te verkopen of te verhuren
 • U lijdt geen verlies meer
 • Een kantoorgebouw met bijvoorbeeld label D krijgt na transformeren tot een appartementengebouw een label A+
 • Transformatie of verbouwen van kantoren naar woonruimte helpt stedelijke ontwikkelingen op gang te houden
 • Het zal voor verbetering van bepaalde wijken zorgen
 • Transformatie zorgt voor tegengaan van verpaupering
 • Transformatie van kantoorgebouwen en bedrijfspanden bijvoorbeeld in de buurt van het centrum, zorgt voor meer levendigheid
 • Door kantoren en bedrijfspanden te verbouwen naar woonruimte in de vorm van appartementen, komt er weer sociale controle terug

Bouwplannen? Neem contact met ons op

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

NADELEN LEEGSTAANDE KANTOREN EN BEDRIJFSPANDEN

 • Kantoren die al lange tijd leegstaan kunnen op termijn gebreken gaan vertonen, waardoor een kantoor zijn waarde verliest
 • Eigenaar loopt inkomsten mis
 • Door leegstand van kantoren ontstaat verpaupering
 • Een kantorenpark waar straks 25 procent leegstaat, is voor geen enkel bedrijf meer aantrekkelijk
 • Hoe langer het leegstaat, des te moeilijker is het te verhuren of te verkopen
 • Er kunnen vernielingen aan verricht worden
 • Een leegstaand gebouw is gevoelig voor inbraak. Inbrekers en vandalen kunnen ongemerkt hun gang gaan
 • Het kantoor of bedrijfspand kan gekraakt worden
 • Door uitblijven van huurpenningen wordt er vaak minder aandacht aan het pand besteed, waardoor leidingen van CV en water kunnen springen bij vorstperiodes
catharinahof 1
catharinahof 2

Leegstand leidt tot grote financiële gevolgen

Zo zijn er nog talloze nadelen die uw kantoor in waarde zullen verminderen en dat is niet wat u wilt.

Tevens kan langdurige leegstand van uw kantoor tot grote financiële gevolgen leiden. Door de afwezigheid van een gebruiker kan het namelijk consequenties hebben voor de dekking van de verzekering, maar ook voor de herbouwwaarde en verzekeringspremies. Bovendien neemt de kans op extreme schades bij langdurige leegstand van uw kantoor of bedrijfspand toe.

Veel eigenaren van kantoorpanden en bedrijfspanden weten ook vaak niet dat de dekking van een verzekering automatisch wordt beperkt. Dit gebeurt wanneer een gebouw langer dan twee of drie maanden leegstaat. Als de leegstand niet binnen die periode wordt gemeld, behouden sommige verzekeraars zich zelfs het recht om de polisvoorwaarde en/of premie aan te passen.

VOORBEELD TRANSFORMATIE / VERBOUWING VAN OUD RABOBANK PAND IN VLIJMEN NAAR APPARTEMENTEN

Bekijk meer voorbeelden van verbouwingen naar appartementen op onze appartementen pagina.

renovatie monumentaal pand centrum den bosch appartementen

Duurzame en energieneutrale appartementen

Vanaf 2020 is het verplicht om alle woningen, appartementen en gebouwen energieneutraal te bouwen. Om die reden worden er eigenlijk al geruime tijd duurzame energiezuinige woningen gebouwd. De meeste bestaande woningen, kantoren en bedrijfspanden zijn niet energieneutraal, maar deze zullen ook vanaf 2020 aan deze eisen moeten voldoen.

Als u op dit moment een leegstaand kantoor of bedrijfspand heeft en u wilt deze laten ombouwen tot appartementen, dan is dit hét moment om dat te realiseren. Uw kantoor of bedrijfspand stijgt in waarde door het te transformeren in duurzame en energieneutrale appartementen of duurzame appartementen met ‘nul op de meter’.

Wat maakt een appartement energieneutraal?

Een greep uit de voorbeelden;

 • Het gebruik van ledverlichting of spaarlampen
 • Het plaatsen van waterbesparende kranen en douches
 • Vloerverwarming
 • Keramische tegels, of tegels van natuursteen
 • Goede ventilatiemogelijkheden
 • Ventilatiesysteem met warmte terugwinning
 • Warmtepomp
 • 3 of 4 dubbele beglazing
 • Isolatie van muren
Catharinahof voorgevel

Energielabel A of A+

Na de verbouwing van uw kantoor of bedrijfspand tot woonruimte in de vorm van appartementen, krijgt het gehele gebouw het energielabel A of A+! Kortom, transformeren van kantoren en bedrijfspanden tot appartementen is voor u als eigenaar een win-win situatie. Want linksom of rechtsom zou u in de toekomst uw leegstaand gebouw verplicht energieneutraal moeten laten maken. Met alle kosten van dien waarop u geen winst maakt, doordat het gebouw alsnog leegstaat.

DUURZAAM VERBOUWEN

Duurzaam verbouwen betekent dat er veel minder bouwmateriaal nodig is, omdat bijna niets gesloopt hoeft te worden. Wij hergebruiken zoveel mogelijk materialen en gaan milieubewust om met bouwafval.

Van Zon realisaties gaat voor Duurzaam en energiezuining bouwen!

renovatie monumentaal pand den bosch

REGELS EN VOORWAARDEN TRANSFORMATIE KANTOREN

Voordat u besluit tot transformatie naar appartementen over te gaan, zijn er enkele belangrijke zaken waar rekening mee gehouden dient te worden.

 1. Bestemmingsplan
 2. Bouwbesluit
 3. Lokale wetgeving

Bestemmingsplan;

 • Het is belangrijk na te gaan wat er in het bestemmingsplan is aangeduid
 • Woningen en kantoren zijn aparte bestemmingen in zo’n bestemmingsplan. Dit betekent in de meeste gevallen dat er een wijziging in het bestemmingsplan nodig is
 • In het bestemmingsplan staat voor welke functies een locatie is bedoeld
 • Voor het afwijken van een bestemmingsplan kan er een omgevingsvergunning worden verleend
 • Bij een gebruikswijziging zoals het verbouwen van kantoren en bedrijfspanden naar appartementen geldt echter wel de normale procedure van 8 weken. Zo kan uw kantoor/bedrijfspand eenvoudiger en sneller verbouwd worden tot woonruimte

Bouwbesluit;

 • Iedere gemeente toetst of een kantoorgebouw na transformatie geschikt is om in te wonen. De gemeente let dan op de eisen van (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid.

Lokale regelgeving;

 • Lokale regelgeving speelt een belangrijke rol bij kantoortransformatie. Bijvoorbeeld de gemeentelijke bouwverordening en eisen voor , vluchtwegen,  brandpreventie en brandwerendheid.

Als u heeft besloten om uw gebouw te laten verbouwen tot appartementen, dan toetsen en regelen wij al het bovenstaande voor u.

Wij komen graag in contact met u

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

WAT DOEN WIJ NOG MEER VOOR U?

Wanneer u besloten heeft om uw kantoorgebouw of bedrijfspand te laten transformeren tot woningen in de vorm van appartementen, doen wij het volgende allemaal voor u;

 • Allereerst een prettig contact. Wij komen kijken op locatie om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en wensen, en u daarin goed advies te geven
 • Vervolgens volgt een globale prijsinschatting die afhankelijk is van een al bestaande tekening, of een met ons samen nog te ontwerpen tekening
 • Onder begeleiding van een architect en/of tekenaar, wordt er volledig naar uw wensen en ideeën een ontwerp gemaakt hoe de appartementen eruit komen te zien. Dit hoeven niet allemaal dezelfde te zijn qua uiterlijk en/of afmeting.
 • Is er geen tekening, dan ontwerpen wij die samen met u aan de hand van uw ideeën. Bij akkoord werken wij de tekeningen verder uit.
 • Naar aanleiding van de met uw goedkeuring uitgewerkte tekeningen, kunnen wij u dan een specifiekere offerte doen toekomen.
 • Wij vragen de de nodige (bouw)vergunningen aan
 • Wij regelen de constructietekeningen en de toetsing bouwbesluit
 • Ook zorgen wij voor de milieuprestatieberekening
 • Dan is het tijd om te starten met de verbouw cq transformatie van uw gebouw tot appartementen!
 • Bij ons staat communicatie met u als klant centraal; vóór, tijdens en na de verbouwing
 • Door duidelijke afspraken te maken kan de transformatie worden gerealiseerd in een prettige en ontspannen sfeer, waarbij u steeds betrokken blijft. Communicatie met u staat bij ons altijd centraal en dat doen wij altijd het liefst persoonlijk.
 • Wilt u uw kantoor of bedrijfspand door ons laten transformeren tot prachtige appartementen? Wij zorgen voor het meest vakkundige en betrouwbare resultaat!
 • Van Zon realisatie werkt met een zorgvuldig samengesteld team van zeer nette en betrouwbare mensen, die ieder zeer bekwaam zijn in hun eigen vakgebied. Neemt u gerust contact met ons op voor een persoonlijke en vrijblijvende afspraak.