Schermafbeelding 2020-04-20 om 18.53.43

   OMGEVINGSVERGUNNING                                             /  BOUWVERGUNNING

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan heeft u in de meeste gevallen een bouwvergunning nodig. Voor oktober 2010 waren dat verschillende vergunningen, zoals een bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning of monumentenvergunning. Deze vergunningen hadden per vergunning, allemaal hun eigen procedures, kosten en afhandeltermijnen. Die vergunningen waren echter nodig voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Nu wordt er niet meer gesproken over een bouwvergunning, maar een omgevingsvergunning.

Sinds oktober 2010 is in Nederland de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) ingevoerd. Dit houdt in dat er 25 verschillende vergunningen zijn samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vervangt de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieuruimte.

De omgevingsvergunning heeft een heel groot voordeel voor iedereen die wil bouwen, of verbouwen. Deze hernieuwde vergunning om te mogen bouwen, zorgt er voor dat het bouwplan niet langer onderhevig is aan verschillende activiteiten, waarvoor verschillende vergunningen moesten worden aangevraagd. Nog een voordeel is dat de gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning behandelt in één procedure. De gemeente zal dan ook maar één besluit nemen.

WONINGVERGROTING WASPIK

De vergunningen die het belangrijkst zijn voor de bouw en welke zijn opgenomen in de omgevingsvergunning zijn;

 • bouwvergunning
 • milieuvergunning
 • aanlegvergunning
 • ontheffing bestemmingsplan
 • monumentenvergunning
 • mijnbouwmilieuvergunning
 • reclamevergunning
 • inritvergunning
 • sloopvergunning
 • kapvergunning
 • gebruiksvergunning

Tevens zijn er in de omgevingsvergunning ook verordeningen van gemeenten, provincies en waterschappen opgenomen. Ook werden sinds 1 oktober 2010 steeds meer bouwactiviteiten vergunningvrij.

Neem contact met ons op

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

REGELS VOOR BOUWEN ZONDER OMGEVINGSVERGUNNING

Sinds 1 november 2014 zijn de regels voor het bouwen zonder omgevingsvergunning gewijzigd. Dit betekent dat er ruimere regels gelden voor o.a. het bouwen op het perceel achter de woning. Voor de inwerkingtreding van deze belangrijke wijzigingen, mocht een aanbouw of uitbouw aan de achterzijde van de woning niet dieper zijn dan 2.5 meter. Ook mocht een aanbouw niet hoger zijn dan 3 meter.

Vanaf die datum is het toegestaan om een uitbouw of aanbouw aan de achterzijde van de hoofdwoning dieper en hoger te bouwen. De diepte van de aanbouw mag sindsdien 4 meter zijn en de hoogte mag zelfs tot 5 meter zijn.

Eerst gold de beperking dat er niet meer dan 50% van het erf achter de hoofdwoning bebouwd mocht worden. Nu zijn de maten gekoppeld aan de grootte van het kale achtererf. Met een kaal achtererf wordt bedoeld, dat eventuele bijgebouwen, zoals een garage of schuur, worden meegerekend in het totaal te bebouwen oppervlak.

ENKELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE OMGEVINGSVERGUNNING

 • Is het erf achter de hoofdwoning kleiner of gelijk aan 100 M2, dan bedraagt de oppervlakte waarop gebouwd mag worden nog steeds 50% van het achtererf
 • Is het erf achter het hoofdgebouw groter dan 100 M2 en kleiner dan of gelijk aan 300 M2, dan mag er 50% worden bebouwd, vermeerderd met 20%
 • Is het erf waarop u wilt bouwen groter dan 300 M2, dan mag 90 M2  worden bebouwd, vermeerderd met 10%  tot een maximum van 150 M2

Een nieuwe term in het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (BOR), is het begrip “bebouwingsgebied”. Het bebouwingsgebied beslaat het achtererfgebied inclusief de grond onder het hoofdgebouw/woonhuis, maar zonder de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw en de grond onder eventuele aanbouwen en uitbouwen.

Een aanbouw zoals een garage of berging , zijnde een functioneel ondergeschikt gebruikte ruimte, maakt geen deel uit van het hoofdgebouw. Deze blijft buiten beschouwing bij het bepalen van het achtererfgebied.

Deze wijziging in het BOR houdt dus ook een verruiming in van de vergunningsvrije bouwmogelijkheden op het achtererf. In deze nieuwe regeling zijn een aantal rekenformules in het leven geroepen, om te bepalen of een bouwwerk vergunningvrij gebouwd mag worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen, of heeft u vragen over de omgevingsvergunning? Neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u precies uitleggen wat wel en niet zonder vergunning kan worden gebouwd op het achtererf.

UITBOUW OF AANBOUW ZONDER BOUWVERGUNNING

Een uitbouw of aanbouw wordt altijd tegen uw bestaande woning gebouwd om de woning te vergroten en staat in directe verbinding met uw woonhuis. De uitbouw moet dan ook vanuit de woning te betreden zijn. Er gelden echter bepaalde regels voor het bouwen van een uitbouw of aanbouw zonder bouwvergunning/omgevingsvergunning.

Wat voor u belangrijk is, is waar u wilt gaan uitbouwen. Wilt u een aanbouw bouwen aan de achterzijde van uw woning, dan is er meestal geen bouwvergunning nodig. Hiervoor gelden de vernieuwde regels die opgenomen zijn in de omgevingsvergunning, eerder vermeld op deze pagina. Kort samengevat is dat een uitbouw niet dieper mag zijn dan 4 meter en niet hoger dan 5 meter, afhankelijk van de grootte van de grond achter uw woning. Uw tuin mag ongeveer voor de helft worden gebruikt om een aanbouw te bouwen.

Een uitbouw of aanbouw aan de zijkant van een hoekwoning en de voorkant van de woning, mag meestal niet vergunningvrij worden gebouwd. Dit heeft te maken met het feit dat een uitbouw aan de voorkant of de zijkant van de woning dat grenst aan de openbare ruimte, zoals een straat en groenvoorzieningen, een grote invloed heeft op de omgeving.

Heeft u een hoekhuis en wilt u vergunningvrij aan de zijkant bouwen? Dan geldt de voorwaarde dat de grond aan de zijkant niet grenst aan de weg, of openbare groenvoorziening. Tevens moet u een meter vrijhouden tussen het bijgebouw en het voorerf.

NOG ENKELE REGELS OM TE MOGEN AANBOUWEN ZONDER OMGEVINGSVERGUNNING

Als u een aanbouw wilt bouwen zonder bouwvergunning/omgevingsvergunning, of u wilt gaan verbouwen, dan zijn er nog een paar regels die voor u belangrijk zijn om rekening mee te houden. Deze regels zijn per gemeente, stad of dorp verschillend. Laat u daarom vooraf altijd goed informeren.

Een aantal voorbeelden van deze regels zijn;

 • Bouw niet meer dan één woonlaag op de grond
 • Houdt altijd minimaal een meter vrij tussen de aanbouw en de openbare wegen en de groenvoorziening
 • Bouw een aanbouw alleen vast tegen een permanent woonhuis
 • Bouw nooit een aanbouw tegen een monumentaal pand
 • Bouw geen aanbouw tegen een recreatiewoning
 • Het is niet toegestaan om een aanbouw tegen een woning te bouwen dat valt onder een beschermd stadsgezicht
 • Het is belangrijk dat u zich houdt aan het bouwbesluit, hierin zijn de technische eisen voor bouw vastgelegd
 • Het resultaat van de aan- of uitbouw moet er fatsoenlijk uitzien. Als het resultaat niet om aan te zien is, mag de welstandscomissie u sommeren het gebouw weer af te breken
 • Bouw nooit op de erfgrens zonder toestemming van uw buren. Wanneer buren geen toestemming verlenen, dient u te bouwen op uw eigen erf
 • Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld een winkeltje te beginnen in de aanbouw

Wilt u meer weten over deze regels en of ze ook voor uw bouwplannen gelden? Bel ons, we staan u graag te woord.

WAAR HEEFT U WEL EEN BOUWVERGUNNING/OMGEVINGSVERGUNNING VOOR NODIG

Waar u altijd een bouwvergunning voor nodig heeft, is voor een dakopbouw. Het is beslist niet mogelijk om vergunningvrij een opbouw op het dak van uw woning te plaatsen. Door een dakopbouw te bouwen op het dak van uw woning, creëert u namelijk een geheel nieuwe verdieping.

Ditzelfde geldt ook voor het plaatsen van een dakopbouw op een aanbouw of garage.

Waar u meestal ook een omgevingsvergunning voor nodig heeft, is voor een uitbouw aan de zijkant van een hoekwoning. Zoals vermeld op deze pagina zijn daar enige uitzonderingen in.

Voor het bouwen van een garage en een bijgebouw dat niet in directe verbinding staat met uw woonhuis, heeft u soms ook een bouwvergunning nodig. Dit is weer per gemeente verschillend.

WAT KOST EEN BOUWVERGUNNING EN HOE LANG DUURT DE AANVRAAG

De kosten van een bouw- omgevingsvergunning zijn per gemeente of stad verschillend. De verschillen zijn enorm. Gemiddeld moet u rekenen op zo’n 360 euro, mits de verbouwing niet meer gaat kosten dan 10.000 euro.

Als u zelf de omgevingsvergunning aanvraagt bij het omgevingslokket.nl, dan zal de aanvraag afhankelijk van wat u gaat bouwen, ongeveer 6 tot 8 weken duren. Als de aanvraag is goedgekeurd hebben eventuele buren nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Advies is dan ook te wachten met bouwen tot de vergunning daadwerkelijk fysiek is verleend. Dit voorkomt een boete van de gemeente.

Als u het lastig vindt een bouwvergunning zelf aan te vragen, dan kunt u dit ook door ons laten doen.

HEEFT U PLANNEN OM TE GAAN BOUWEN MET OF ZONDER EEN BOUWVERGUNNING?

Dan bent u in alle gevallen voor het beste en meest vakkundige resultaat bij Van Zon realisatie aan het juiste adres!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Allereerst het eerste contact met u. We maken een afspraak en komen persoonlijk bij u langs
 • We ontwerpen, samen met u of geheel zelfstandig, de bouwtekeningen
 • Na uw goedkeuring werken wij alle tekeningen verder uit
 • Tevens maken wij de constructieberekeningen voor u
 • Wij regelen de omgevingsvergunning voor u
 • Wij verzorgen de toetsing bouwbesluit
 • Ook regelen wij voor u de milieuprestatieberekening
 • Er worden duidelijke afspraken gemaakt, zodat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan
 • We maken een begroting met u wat betreft de bouwkosten
 • We zorgen ervoor dat u gedurende het hele bouwproces steeds persoonlijk betrokken blijft
 • U kunt rekenen op betrouwbare, vakbekwame mensen die onze kwaliteit waarborgen